Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar stillevens waarbij veel aandacht wordt besteed aan de compositie en belichting van de voorwerpen. Deze worden zorgvuldig gecomponeerd met afwisselende lichte en donkere vlakken.

His interests in particular lean towards painting still lives, whereby a lot of attention is paid to the composition and the lighting of the objects.